Planujemy zorganizować warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym z Bukwałdu, przybliżające wybrane kraje anglojęzyczne (ich kulturę, historię, klimat) w drodze ukierunkowanej zabawy. Rozwój umiejętności plastycznych i muzycznych.

Aktywizacja dzieci poprzez twórczą naukę oraz ich rodziców poprzez organizację spotkania umożliwiającego wymianę poglądów i doświadczeń o dzieciach i ich edukacji.

Ramy czasowe kursu to 8 sobotnich spotkań, trwających półtorej godziny zegarowej, zaplanowanych w okresie pomiędzy majem i sierpniem 2011

Warsztaty prowadzone przez wyspecjalizowana kadrę ze szkoły

Leader School - Olsztyn
ul. Grunwaldzka 18a
10-124 Olsztyn

Szkoła prowadzi wyspecjalizowane kursy edukacyjne dla najmłodszych dzieci, młodzieży oraz dorosłych i pracuje w oparciu o sprawdzone interaktywne metody nauczania (szczegóły o metodach nauczania można znaleźć na stronie http://www.olsztyn.leaderschool.com.pl/oferta/dla-dzieci).

Niniejszy kurs ma na celu wyposażenie dzieci w elementy wiedzy o czterech krajach anglojęzycznych. Dzieci poznają najbardziej reprezentatywne i interesujące cechy omawianych krajów. Kurs będzie fundamentem do zdobywania dalszej wiedzy o tych krajach w przyszłości, ale również o świecie w ogóle i jego zróżnicowaniu (kulturowym, geograficznym, społecznym). W wyniku kursu dzieci będą potrafiły powiedzieć, z którym krajem kojarzy im się dane zagadnienie (wyszczególnione w innej części formularza) i coś o tym zagadnieniu powiedzieć. Innym ważnym celem kursu jest, poprzez symulację wycieczek, pokazanie dzieciom samej idei odrębności krajów i wywołanie wrażenia, że przeżywają coś niezwykłego, co wpłynie na ich dowartościowanie oraz, co za tym idzie, lepsze przyswojenie informacji. Ponadto, kurs pośrednio zainspiruje dzieci do nauki języka angielskiego.

 Kurs przeprowadzony będzie w formie wirtualnych wycieczek do Anglii, Irlandii, USA oraz Australii. W ramach wycieczki do jednego kraju dzieci poznają najciekawsze aspekty takich obszarów tematycznych jak: 
-przyroda (np. kangury i misie koala w Australii lub owce kojarzone z Irlandią i Anglią)
-pogoda (np. deszczowe wyspy)
-historia (np. Indianie; legenda Robin Hooda)
-obyczaje (np. mundurki w irlandzkich i angielskich szkołach; szkoła już dla 4-latka)

Zajęcia będą miały wysoce interaktywny charakter i polegać będą na ukierunkowanej i twórczej zabawie. Będą stymulować aktywność artystyczną i ruchową. Dzieci same będą tworzyć pamiątki w wycieczek, które zabiorą do domu (np. Indiański pióropusz). W przebraniach będą wcielać się w postacie związane z odwiedzanymi krajami i poprzez odgrywanie ról, trwalej zapamiętają przedstawiane treści. Program wzbogacony będzie warstwą muzyczno-dźwiękową (chodzi tu nie tylko o tradycyjną muzykę odwiedzanych krajów, ale również dźwięki czyniące zabawę bardziej autentyczną, np. odgłos startującego samolotu w drodze do odwiedzanych krajów, odgłosy zwierząt, dźwięk padającego deszczu, etc.)

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

Bukwałd 59
11-001 Dywity

poczta@przyjacielebukwaldu.pl


NIP: 7393773084
KRS: 0000344751
REGON: 280469501

Sondy
Czy Stowarzyszenie pomaga rozwojowi wsi?